אם תרצו והפשיזציה של האקדמיה

מה משמעותה של הדרישה של ארגון "אם תרצו" להכיר בשירות מילואים צבאי כמקנה נקודות זכות אקדמיות?